INDIVIDUEEL LIDGELD 2017-2018   €  vóór 31/8   €  na 31/8
     
Enkel training  200 200
1ste jaar Onderbouw lid (training en/of competitie) 200 250
Senior :    geboren in 1994 of vroeger 410 460
Student :  geboren tussen 1995 - 1998 380 430
jeugd Bovenbouw : geboren tussen 1999 - 2005 380 430
jeugd Onderbouw : geboren tussen 2006 - 2012 350 400
3e trainingsdag - jeugd BOVENBOUW 100 100
3e trainingsdag - jeugd ONDERBOUW 75 75
Gents 290 340
Ladies 290 340
Trim Hockey 220 270
G-hockey GIANTS ** 100 150
Niet spelend VZW lid 100 100
     
KORTING VOOR FAMILIES:                                  
3 spelende leden per familie* 5%  
4 spelende leden per familie* 10%  
5 spelende leden per familie* 15%  
*familie = wonend onder hetzelfde dak    
     
EENMALIG TOETREDINGSGELD                   
Nieuwe jongeren onder 18 jaar (nvt voor G-hockey)  € 150  
     
BOUWFONDS jeugd  ( tot 18j)  € 60  
BOUWFONDS volwassen (vanaf 19j)  € 40  
     
** 3x gratis proberen     
     
Het lidgeld moet VOOR 31 augustus 2017 gestort worden op rekening Herakles Hockey Club    
     
BE11 1448 8250 2848  met vermelding van Naam + Voornaam per lid.    
     
De nieuwe trainingsleden hebben de gelegenheid om in september 2 trainingen mee te volgen alvorens tot definitieve betaling van € 200 over te gaan.    
     
• Bij laattijdige betalingen (vanaf 01/09/2017) wordt een verhoging van 50€ administratiekost per lid toegevoegd. Vanaf 1/10/2017 is de speler niet meer speelgerechtigd als het lidgeld niet betaald is.    
     
• Wij bieden de mogelijkheid aan een gespreide betalingsafspraak te maken. Indien dit voor u wenselijk is moet dit uiterlijk 15 juli aangevraagd worden per mail aan secretariaat@herakles.be. De eerste schijf dient voor 1 augustus 2017 betaald te worden, de laatste schijf uiterlijk 30 november 2017. Indien de betalingstermijn niet wordt gerespecteerd wordt 50€ (per lid) administratieve kost bijgerekend.    
     
• Wenst u mogelijkheden voor uw vennootschap? Gelieve hiervoor contact op te nemen met Tom Maerten (0475/54.32.00), Christophe Van Dessel (0475/93.93.94) of via commercial@herakles.be.    
     
• De 3de training voor de BOVENBOUW (de 1ste ploegen van U14-16-19) wordt onmiddellijk verrekend . De spelers die uit de uiteindelijke kern zouden vallen en ook niet uitgenodigd worden om alsnog deel te nemen aan de 3e training zullen we dan crediteren en terugbetalen.    
     
• De 3de training voor de ONDERBOUW (U7-8-9-10-11-12) gebeurt via inschrijving en zal apart betaald worden in de loop van de maand september.