RESPECT EN FAIR PLAY: DOOR EN  VOOR IEDEREEN! DAAR WERKEN WIJ AAN! JULLIE TOCH OOK?

De laatste jaren hebben we opgemerkt dat waarden en normen in onze huidige samenleving onder zware druk komen te staan. Alsmaar meer zien we agressief ongepast gedrag van toeschouwers/ouders langs de zijlijn van het hockeyveld. Om deze waarden van fair play en respect te handhaven rond het veld heeft de Vlaamse Hockey Liga in samenwerking met de Franstalige Hockey Liga het Fair Play Ouder project gelanceerd.

Door het aanstellen van een Fair Play Ouder per jeugdploeg, die de rol van bemiddelaar rond het veld op zich neemt, betrekken worden de ouders zelf betrokken en wordt de samenwerking tussen ouders van de thuisploeg en ouders van de bezoekersploeg bevorderd, met eenzelfde doel: het agressief gedrag van toeschouwers/ouders langs de zijlijn verhinderen.

Missie Fair Play Ouder Project

 • 1 FPO per team
  • rol van moderator en bemiddelaar aan de rand van het veld
  • wederzijds respect
 • Beide FPO’s hebben een positieve houding ten opzichte van alle deelnemers rond de wedstrijd (jongeren, scheidsrechters, coaches en ouders)
 • FPO’s werken samen met de scheidsrechters om mogelijke opkomende conflicten door middel van dialoog uit de weg te ruimen, zonder echte disciplinaire macht te hebben
 • FPO’s stellen ouders verantwoordelijk voor hun gedrag
 • Beide FPO’s rapporteren vrijblijvend het verloop van de match via de QR code
 • Het wordt aangeraden om het online document zeker in te vullen wanneer er ongepast agressief gedrag werd vastgesteld
 • Indien er agressief gedrag werd vastgesteld waarbij nood is aan extra opvolging zal deze verder intern en met de betrokken clubs besproken worden

 

Klik hier voor meer informatie over het Fair Play Ouder Project