• Ik informeer mijn leden over het beleid dat binnen de club gevolgd wordt.
  • Ik zorg ervoor dat mijn leden kunnen sporten in een veilige omgeving.
  • Ik discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken
  • Ik toon respect en geef geen beledigende commentaar op spelers, toeschouwers, ouders, coaches, scheidsrechters en andere doelgroepen.
  • Ik ga zorgvuldig en correct om met de persoonlijke gegevens en informatie van de leden
  • Ik neem (meldingen van) grensoverschrijdend gedrag in alle vormen ernstig en verwijs indien nodig naar de API – Aanspreekpersoon Integriteit - van onze club (gegevens bij wie is wie op website) of een hulporganisatie
  • Ik zorg ervoor dat ik alert ben voor waarschuwingssignalen op bovenstaande regels
  • Ik controleer of de gedragscodes voor de verschillende groepen worden nageleefd.