NL
FR
EN
 • Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met de club, trainer/coach en teamgenoten.
 • Ik heb respect voor het materiaal van de club
 • Ik laat de dugout, het veld en de kleedkamers telkens schoon achter
 • Ik discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken
 • Ik zorg ervoor dat mijn spelers kunnen sporten in een veilige omgeving
 • Ik ga zorgvuldig en correct om met de persoonlijke gegevens en informatie van de leden
 • Ik toon respect en geef geen beledigende commentaar op tegenstanders, teamgenoten, scheidsrechters, coaches, toeschouwers en ieder ander
 • Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag
 • Ik weet dat ik terecht kan bij de API (Aanspreekpersoon Integriteit) van de club voor het melden van grensoverschrijdend gedrag (api@herakles.be)
 • Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met het bestuur, trainer, coach, ouders of anderen.
 • Ik supporter positief voor mijn kind en de rest van het team
 • Ik discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken
 • Ik onthoud mij van beledigende commentaar op het team, op de tegenstander, de scheidsrechters, de coaches, de toeschouwers en ieder ander
 • Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag
 • Ik weet dat ik terecht kan bij de API (Aanspreekpersoon Integriteit) van de club voor het melden van grensoverschrijdend gedrag (api@herakles.be)

© 2022