• Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met de club, spelers en ouders
  • Ik heb respect voor het materiaal van de club
  • Ik discrimineer niet op huidskleur, geloof, afkomst, seksuele voorkeur of andere kenmerken
  • Ik zorg ervoor dat mijn spelers kunnen sporten in een veilige omgeving
  • Ik ga zorgvuldig en correct om met de persoonlijke gegevens en informatie van de leden
  • Ik toon respect en geef geen beledigende commentaar op spelers, toeschouwers, ouders, coaches, scheidsrechters en ieder ander
  • Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag
  • Ik neem (meldingen van) grensoverschrijdend gedrag in alle vormen ernstig en verwijs indien nodig naar de API – Aanspreekpersoon Integriteit - van onze club (api@herakles.be)
  • Ik zorg ervoor dat ik alert ben voor waarschuwingssignalen op bovenstaande regels
  • Ik controleer of de gedragscodes door de spelers nageleefd worden.