Beste Leden,

 

Hopelijk heeft iedereen een deugdoende zomer beleefd en is iedereen in goede gezondheid gebleven.

Het bestuur heeft zoals elk jaar tijdens de zomermaanden hard gewerkt om het nieuwe seizoen goed voor te bereiden. Er werd heel veel gecommuniceerd vanuit de overheid met betrekking tot de Covid pandemie en dan zeker in de provincie Antwerpen. Aangezien die richtlijnen per week veranderden en wij steeds hiervoor onze organisatie moesten bijstellen, hebben wij er voor gekozen te wachten met communiceren naar de leden tot hier wat stabiliteit in kwam. We wilden zeker niet bijdragen tot nog meer verwarring.


Intussen zijn trainingen kunnen hervatten, zijn de eerste oefenmatchen gespeeld en maandag zijn  de jeugdstages van start gegaan. Het is duidelijk dat de hockey competities gaan kunnen opstarten. Voor de jeugd, Mineur en Open League is dit al het weekend van 5 september. Onze Dames 1 starten op 10 september, Heren 1 op 11 september en Heren 2 op 13 september. Ook de Ladies en Gents starten vanaf dat weekend.

We moeten ons als club wel aanpassen aan het nieuwe normaal. Wij doen er alles aan om het clubleven zo aangenaam mogelijk terug te laten opstarten, maar uiteraard moet iedereen blijvend rekening houden met COVID. Alle bekende veiligheidsmaatregelen zijn ook op de club van toepassing (mondmasker, handen desinfecteren, afstand houden ….). Wij voorzien alles op de club voor de spelers om veilig te sporten, voor het publiek om in de correcte omstandigheden de spelers te komen aanmoedigen. Alle veiligheidsmaatregelen en -regels zijn goed geafficheerd, een duidelijk circulatieplan om de afstandregels te kunnen respecteren opgesteld. Het is nu wel aan ieder van jullie om die te respecteren, voor jullie eigen veiligheid maar ook en vooral van jullie medeclubleden. Vergeet ook niet jullie te registreren als je op de club komt. We werken met een QR-code (aanwezig in het clubhuis) om je makkelijk met je smartphone te registreren. Dit blijft belangrijk als er toch een besmetting op de club zou voorkomen en wij alle aanwezigen moeten kunnen informeren.

Financieel is de club redelijk OK door de eerste lockdown periode gekomen. Wij hebben de kosten zo streng mogelijk teruggeschroefd en de intiatieven van “Steun Herakles” hebben er voor gezorgd dat er voldoende cashflow was om de noodzakelijke betalingen te kunnen uitvoeren. Wij bedanken alle leden voor hun begrip dat wij geen lidgeld konden terugbetalen en zijn heel blij dat velen onder jullie ook al meteen eind juni hun lidgeld voor het nieuwe seizoen hebben betaald. Dit alles heeft er voor gezorgd dat we een moeilijke periode goed zijn doorgekomen en we de financiën van de club op orde hebben kunnen houden, evenwel zonder enige overschot te hebben.

Natuurlijk blijft er nog heel wat onzekerheid voor de komende maanden. De uitvoering van de nieuwe richtlijnen en protocollen doen de operationele kosten voor de club stijgen.  Hoe de baromzet en events, die normaal tot 35% van de inkomsten van de club betekenen, gaan evolueren is koffiedik kijken. Als bestuur hebben wij alvast rekening gehouden met minder inkomsten op dat vlak in onze budgetten, maar wij hopen natuurlijk op het beste.

Er is intussen ook al de vraag gekomen wat we doen met het lidgeld voor dit seizoen indien de overheid ons verplicht de competitie stil te leggen en we terug een vergelijkbaar of zelfs slechter scenario zich voordoet dan vorig seizoen. Als bestuur wensen wij te benadrukken dat de club geen commerciële organisatie is met een winstoogmerk. De club zijn de leden en de leden beslissen wat gebeurt met de club, het bestuur opereert enkel binnen dat mandaat. Wij begrijpen ook dat het lidgeld voor iedereen een aanzienlijk bedrag vertegenwoordigt en als je 2 seizoenen op rij hier, weliswaar door zware externe oorzaken, maar beperkt van gebruik zou kunnen maken, dit zeer zuur en duur zou zijn. Het bestuur wil zich daarom engageren dat wij, als een scenario zich voordoet waar de competitie niet volledig uitgespeeld kan worden zoals het voorbije seizoen ten gevolge van opgelegde Corona maatregelen, een gedeeltelijke restitutie van het lidgeld zal gebeuren aan eenieder die er naar vraagt. De pro rata berekening zal gebaseerd worden op uw lidgeld min 150€ (vaste affiliatiekosten aan de hockeybond, verzekeringen, etc) en vervolgens het aantal niet-gespeelde competitie wedstrijden tov een volledig seizoen. Als een tijdelijke lockdown zich voordoet die later kan ingehaald worden, is dit wel niet van toepassing.

Vooralsnog kunnen wij uitkijken naar een mooie start van de competitie en door de vele berichten en feedback die wij krijgen van jullie, is het duidelijk dat iedereen er veel zin heeft. Als iedereen de veiligheidsregels blijft volgen en zijn verantwoordelijkheid draagt, gaan we elk negatief scenario kunnen vermijden en een top seizoen beleven. Samen kunnen we het virus overwinnen.

Sportieve groeten

Het bestuur.