Aan de effectieve leden van de VZW « Royal Herakles Hockey Club  »

Betreft : Statutaire Algemene Vergadering

De statutaire algemene vergadering van de VZW zal gehouden worden op maandag 20 juni a.s. om 19.30 uur stipt op ons clubhuis, Hockeyweg 1 te 2500 Lier, met de volgende dagorde :

  1. Toespraak van de voorzitter van de VZW
  2. Verslag van de Raad van Bestuur
  3. Goedkeuring jaarrekening 2021 en begroting 2022
  4. Kwijting bestuurders
  5. Verkiezing van dhr Benoit Loos als Voorzitter van de vzw voor een termijn van 3 jaar
  6. Aanvaarding van nieuwe leden
  7. Diversen

Sportieve groeten,

Benoit Loos

Voorzitter van de raad van bestuur