Wij zien ons verplicht door het nieuwe wetboek vennootschappen en verenigingen (WVV) om de statuten van onze vzw dit jaar aan te passen aan de nieuwe wetgeving ,en  roepen hiermede de effectieve leden van onze vzw om de buitengewone AV bij te wonen op 5 juni a.s. te Wilrijk, Mechanicalaan 10-12, om 18u30.

De effectieve leden die deze vergadering wensen bij te wonen kunnen zich hiervoor per email inschrijven bij Jean-Claude Le Clef (jeanclaude.leclef@herakles.be). Gelieve toch te noteren dat deze vergadering hoogstwaarschijnlijk niet zal kunnen beraadslagen over de statutenwijziging daar hiervoor de aanwezigheid van minstens 2/3 van onze effectieve leden, of minstens 371 leden volgens de laatste ledentelling, wettelijk gevergd is. Er zal dus later een tweede buitengewone vergadering opgeroepen moeten worden die dan geldig kan beraadslagen ongeacht het aantal aanwezige leden.


Voor de gedetailleerde oproeping zie link hieronder

https://static.twizzit.com/public/v2/media/494/646bc6c50aaa4.pdf