NL

Beste Leden,

 

Hopelijk heeft iedereen een deugdoende zomer beleefd en is iedereen in goede gezondheid gebleven.

Het bestuur heeft zoals elk jaar tijdens de zomermaanden hard gewerkt om het nieuwe seizoen goed voor te bereiden. Er werd heel veel gecommuniceerd vanuit de overheid met betrekking tot de Covid pandemie en dan zeker in de provincie Antwerpen. Aangezien die richtlijnen per week veranderden en wij steeds hiervoor onze organisatie moesten bijstellen, hebben wij er voor gekozen te wachten met communiceren naar de leden tot hier wat stabiliteit in kwam. We wilden zeker niet bijdragen tot nog meer verwarring.

Beste leden,

                                                                                                                                                  

De mails met de lidgeldbijdragen worden op maandag 22 juni naar iedereen verstuurd .

Het werd verstuurd naar het emailadres die onder FAMILIE staat.

U kan dus vanaf heden uw lidgeld consulteren via uw account of via account van zoon/dochter in TWIZZIT onder “FACTUUR” .

Ook de status van de betaling kan opgevolgd worden via TWIZZIT.

Logischerwijze blijft iedereen zelf verantwoordelijk voor het tijdig betalen en is het niet ontvangen van de mail met de lidgeldbijdrage geen excuus om het lidgeld niet tijdig te betalen .

Indien u de mail niet onmiddellijk in uw mailbox vindt, kijk even na in uw SPAM. Het gebeurt soms dat mails komende van Twizzit in de SPAM belanden van sommige leden .

We herinneren u eraan dat alle lidgelden ten laatste op 31 augustus 2020 betaald moeten zijn.

Na 31/8/20 komt er 50€ toeslag per lid .

 

Het Herakles bestuur wenst jullie fijne zomermaanden .

INDIVIDUEEL LIDGELD 2020-2021 voor 31/08/20 na 31/08/20
Trainingslid (Geboortejaar 2009 of jonger) * € 205,00  
Trainingslid (Geboortejaar 2008 of ouder)* € 280,00  
U5 - U6 (Geboortejaar 2015-2016) € 240,00  € 290,00
Jeugd Onderbouw U7 tem. U12 (Geboortejaar 2009 - 2014) € 385,00 € 435,00
Jeugd Bovenbouw U14 tem. U19 (Geboortejaar 2002 - 2008) € 415,00 € 465,00
Topjeugd Bovenbouw 1e teams en/of inclusief 3e training (Geboortejaar 2002 - 2008) € 515,00 € 565,00
3e trainingsdag Onderbouw € 100,00  
Student (Geboortejaar 1997 - 2001) € 405,00 € 455,00
Erasmus Student (Geboortejaar 1997 - 2001) € 265,00 € 315,00
Senior (Geboren in 1996 of vroeger) € 425,00 € 475,00
Gents € 305,00 € 355,00
Ladies € 305,00 € 355,00
Trim Hockey € 305,00 € 355,00
G-hockey GIANTS € 105,00 € 155,00

Niet spelend VZW lid

€ 105,00 € 155,00
KORTING VOOR FAMILIES:                                %    
3 spelende leden per familie** 5%  
4 spelende leden per familie** 10%  
5 spelende leden per familie** 15%  

Korting enkel geldig op bovenvermelde lidgelden (NVT op tarief Erasmus student)

   
EENMALIG TOETREDINGSGELD                    
Nieuwe jongere onder 19 jaar (vanaf 2de jaar lid) *** € 150,00  

BOUWFONDS

   
BOUWFONDS jeugd (tot 18j) € 60,00  

BOUWFONDS volwassen (vanaf 19j)

€ 40,00  
        
     

 

* 3x gratis proberen 

**familie = wonend onder hetzelfde dak
 *** Verschuldigd vanaf het 2e seizoen lidmaatschap, ongeacht het soort lidmaatschap het 1e jaar
 
Bent u geïnteresseerd in een lidmaatschap voor uw bedrijf? Velen zijn u al voorgegaan. Gelieve hiervoor contact op te nemen met Tom Maerten (0475/54.32.00) of Philip Timmermans (0475/77.70.41) of via .
 
 Voorwaarden van toepassing op deze lidgelden
  • De lidgeld factuur wordt verstuurd via Twizzit naar het email adres daarin gekend.  Het niet ontvangen van de mail met de lidgeldbijdrage ontslaat het lid niet van zijn verplichting om het lidgeld tijdig te betalen. 
  • Het lidgeld moet VOOR 31 augustus 2020 gestort worden op rekening Herakles Hockey Club BE68 0689 1067 5534 met vermelding van  Factuurnummer of Naam + Voornaam per lid.
  • Bij laattijdige betalingen (vanaf 01/09/2020) wordt een verhoging van 50€ administratiekost per lid toegevoegd. Vanaf 1/10/2020 is de speler niet meer speelgerechtigd en dit tot het lidgeld volledig betaald is.
  • Wij bieden de mogelijkheid aan een gespreide betalingsafspraak te maken. Indien dit voor u wenselijk is moet dit uiterlijk 15 juli aangevraagd worden per mail aan . De eerste schijf dient voor 1 augustus 2020 betaald te worden, de laatste schijf uiterlijk 30 november 2020. Indien de betalingstermijn niet wordt gerespecteerd wordt 50€ (per lid) administratieve kost bijgerekend.
  • Als u beslist het volgende seizoen niet meer te hockeyen, moet uw lidmaatschap tijdig opgezegd zijn om te voorkomen dat u nog uw factuur moet betalen, dit is ten laatste voor 30 juni '20
  • De uitschrijving moet gestuurd worden per e-mail aan . De opzegging wordt per mail bevestigd en is daarmee definitief. Mededelingen aan manager, coach, trainer of kapitein zijn geen officiële opzegging en worden niet aanvaard. Opzeggen na 1 Juli is niet meer mogelijk.
  • Als u tijdens het seizoen een kwetsuur zou oplopen of door andere omstandigheden een deel van het seizoen moet missen, blijft het lidgeld voor een volledig seizoen van toepassing. Er zullen geen gedeeltelijke terugbetalingen gebeuren ongeacht de oorzaak of omstandigheden waardoor het seizoen deels wordt gemist. 

 

  • De 3de training voor de ONDERBOUW (U7-8-9-10-11-12) gebeurt via inschrijving en zal apart aangerekend worden in de loop van de maand september. Deze werd reeds onmiddelijk verrekend voor de eerste ploegen. De spelers die uit de uiteindelijke kern zouden vallen en ook niet uitgenodigd worden om alsnog deel te nemen aan de 3e training zullen we dan crediteren en terugbetalen.
  • De 3de training voor de BOVENBOUW (de 1ste ploegen van U14-16-19) wordt onmiddellijk verrekend . De spelers die uit de uiteindelijke kern zouden vallen en ook niet uitgenodigd worden om alsnog deel te nemen aan de 3e training zullen we dan crediteren en terugbetalen.
  • Het bouwfonds is voor alle leden van toepassing conform het referendum gehouden na de voorstelling van het investeringsproject op 22 juni 2015 en met grote meerderheid goedgekeurd door de leden. Deze blijft gelden tot de leningen aangegaan voor dit investeringsproject zijn terugbetaald.
                                                 
 

© 2019, website powered by Twizzit.com

© 2019, website powered by Twizzit.com