Er ontbreken nog heel wat medische attesten . Weet dat je niet verzekerd bent door KBHB indien dit niet in orde is. 
Alle aangesloten leden vanaf 18j, die in de nationale competities opgesteld worden, dienen vóór 15 oktober van elk seizoen een medisch attest (een kopie hiervan is toegelaten) af te leveren aan hun manager.
Dit medisch attest dient opgemaakt te worden door een huisarts. Daar is geen speciaal fomulier voor nodig. Voornoemd attest mag maximun 6 maanden oud zijn . Indien dit niet in orde is tegen 15 oktober bent u als speler niet gedekt door de verzekering. 
Dit geldt voor Dames, Heren, Veteranen , Mineuren, Ladies, Trimmers, Gents en Junioren vanaf 18j.
 
De attesten moeten aan de manager/coach afgegeven worden of mogen doorgemaild worden naar charlotte.herakles@gmail.com