Zoals aangekondig tijdens de ledenvergadering op 25 juni wordt de Hockeyweg geknipt en dit met ingang van 1 september.

Ter hoogte van de grote parking zijn verbodsborden aangebracht en een rode strook waar het verboden is om met de wagen over te rijden. Dit is enkel toegelaten voor 2-wielers (fietsen en bromfietsen) en voetgangers. Er zal op worden gecontroleerd en de politie heeft gezegd dat overtreders zullen beboet worden.  Er zijn ook meetlussen geplaatst die nu detecteren als auto’s de nieuwe regels niet respecteren. Deze dienen niet om te beboeten, wel om gericht toekomstige controles uit te voeren.


Komende uit de richting van Lier is een nieuwe oprit aangebracht aan de grote parking voor de rode strook. We raden mensen die vanuit Lier komen op de grote parking te parkeren, en ook daar kinderen af te zetten of op te halen. Je kan nog wel naar het clubhuis rijden en de kleine parking, maar je moet wel via de grote parking gaan.

Komende uit Boechout kan je wel gewoon de parking voor het clubhuis gebruiken en ook naar de grote parking rijden indien de eerst vol staat. Je mag echter vanuit Boechout niet verder doorrijden richting Lier. Je moet via de oude toegang van onze grote parking rijden en deze verlaten via de nieuwe toegang. Rond 15 september zal een nieuwe bareel worden geplaatst aan de oude toegang die gesloten zal zijn buiten de openingsuren van de club en dit om het doorgaand verkeer die niet op de club moet zijn, onmogelijk te maken.

De snelheid op Hockeyweg is nu begrensd tot 30km/u en prioriteit moet gegeven worden aan fietsers. Je mag deze enkel inhalen als je minstens 1m ruimte hebt naast de fietser.

Wij vragen ook om op onze parkings slechts stapvoets te rijden en  een maximale snelheid van 5km/u te respecteren. We begrijpen dat dit een nieuwe situatie is voor iedereen, maar de verkeersveiligheid van de fietsers en voetgangers op de Hockeyweg enerzijds, en onze bezoekers en leden anderzijds zullen er mee verbeteren en dus willen wij als club hier maximaal aan meewerken.

In bijlage vindt u een overzicht van alle maatregelen. Bij vragen kan u zich steeds richten tot het bestuur.